Home > Spiritual > Evoluţia rugăciunii – X – Condiţiile rugăciunii eficiente

Evoluţia rugăciunii – X – Condiţiile rugăciunii eficiente

Dacă vreţi să vă angajaţi în rugăciune eficient, trebuie să aveţi prezente în minte legile cerinţelor către care este îndreptată:

Trebuie să vă calificaţi ca rugător eficient prin înfruntarea sinceră şi curajoasă a problemelor realităţii universale. Trebuie să aveţi vigoare cosmică.

Trebuie să fi epuizat cu onestitate toate posibilităţile omeneşti de ajustare.

Trebuie să fiţi iscusiţi.

Trebuie să abandonaţi toate dorinţele minţii şi toate poftele sufletului în îmbrăţişarea transformatoare a creşterii spirituale. Trebuie ca voi să fi experimentat o reînsufleţire a semnificaţiilor şi o înnobilare a valorilor.

Trebuie să alegeţi din toată inima voinţa divină. Trebuie nimicit centrul inert al nehotărârii.

Nu doar să recunoaşteţi voia Tatălui şi să alegeţi să o faceţi, ci şi să vă consacraţi fără rezervă şi să vă dedicaţi dinamic înfăptuirii efective a acestei voinţe.

Rugăciunea voastră va căuta exclusiv să obţină înţelepciunea divină care să-i permită să rezolve problemele omeneşti specifice întâlnite în cursul ascensiunii spre Paradis – realizarea perfecţiunii divine.

Şi trebuie să aveţi credinţă – o credinţă vie.

vezi și Evoluţia rugăciunii – I

Evoluţia rugăciunii – II – Rugăciunea primitivă

Evoluţia rugăciunii – III – Evoluţia

Evoluţia rugăciunii – IV – Rugăciunea şi alter-egoul

Evoluţia rugăciunii – V – Rugăciunea etică

Evoluţia rugăciunii – VI – Repercusiunile sociale ale rugăciunii

Evoluţia rugăciunii – VII – Domeniul rugăciunii

Evoluţia rugăciunii – VIII – Misticism, extaz şi inspiraţie

Evoluţia rugăciunii – IX – Rugăciunea ca experienţă personală

comentează sau scrie o întrebare

You may also like
Poveste cu tâlc
OBSERVAŢI, NIMIC MAI MULT
Sfaturi necesare în meditație
MEDITAŢIA – CALEA PERFECTĂ

Leave a Reply